+376 800 530
12h a 16
i de 20h a 23h
FOODPRN

Primera polleria i conyeria d’Andorra.

Gaufres en forma de p**** i c*** amb topic saborosos i divertits, a base de xocolata de qualitat i gelats.
11h a 13h i de 16h a 20h

1